شهریار

ماجرای عشق استاد شهریار

ماجرای عشق استاد شهریار

استاد شهریار ( سید محمد حسین بهجت تبریزی) که در گذشته به بهجت متخلص بود در ۱۲۸۵ شمسی چشم به جهان گشود. شهریار از اهالی آذربایجان بود و اشعار شهریار به فارسی و ترکی آذربایجانی سروده شده است. استاد شهریار در تبریز به جهان پا گذاشت و در مقبره الشعرای تبریز در سال ۱۳۶۷ شمسی نیز بنا به سفارشش به خاک سپرده شد. در تقویم ایرانی روز درگذشت استاد شهریار به نام “روز شعر و ادب پارسی” نامگذاری شده است. ادامه درادامه مطلب معروف ترین و به یادماندنی تر...

ادامه مطلب

اشعار زیبای شهریار

اشعار زیبای شهریار

اشعار زیبای شهریار زمســتان پوســـتین افزود بر تن کدخدایــــان را — ولیـکــن پوســت خواهد کند ما یــک لاقبایان را ره ماتم ســـــرای ما ندانم از کــه می پرســــد — زمســـــتانی که نشناسد در دولت سرایان را به دوش از بــرف بـالاپــوش خـز ارباب مــــی آید — که لرزانــــــد تن عــــــریان بی برگ و نوایان را طبیب بی مروت کــــــی به بالیــن فقیـــر آیـــد — که کس در بند درمان نیست درد بی دوایان را به تلخی جان سپردن ...

ادامه مطلب