آقاسی

اشعار زیبای آقاسی

اشعار زیبای آقاسی

اشعار زیبای آقاسی مسلمـــان نمــــــایان تکنـوکــرات ره آوردتان چیست به جز منکرات شما گـــــــر نماینـــده مردمیـــد چرا مات و مبهوت و سر در گمید شمایی که دین را به نان می دهیـد کجــــا در ره عشق جـان می دهیــد… ادامه مطلب ادامه مطلب

ادامه مطلب