اس ام اس انگلیسی

تبریک کریسمس ۲۰۱۷ به زبان انگلیسی

تبریک کریسمس ۲۰۱۷ به زبان انگلیسی

تبریک کریسمس ۲۰۱۷ به زبان انگلیسی There is no ideal Christmas; Only the one Christmas you decide to make as a reflection of your values,desires, affections, traditions هیچ کریسمسی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی. ********************************************************************* Lets welcome the year which is fresh and new, Lets cherish each moment it beholds, Lets celebrate this blissful New year. Merry X-mas ...

ادامه مطلب

اس ام اس انگلیسی سری۳

اس ام اس انگلیسی سری۳

اس ام اس انگلیسی سری۳ اس ام اس انگلیسی سری۳ Don’t go for looks, they can deceive Don’t go for wealth even that fades away. Go for sum1 who makes u smile becoz only a smile makes a dark day seem bright.. دنبال نگاه ها نرو، ممکنه فريبت بدن دنبال ثروت نرو چون حتي ثروت هم يه روزي نا پديد ميشه دنبال کسي برو که باعث ميشه لبخند بزني چون فقط يه لبخنده که ميتونه باعث بشه يه روز خيلي تاريک، کاملا روشن به نظر بياد برای مشاهده ی کامل اس ا...

ادامه مطلب

اس ام اس انگلیسی سری۲

اس ام اس انگلیسی سری۲

  اس ام اس انگلیسی سری۲ اس ام اس انگلیسی سری۲ Don’t go for looks, they can deceive Don’t go for wealth even that fades away. Go for sum1 who makes u smile becoz only a smile makes a dark day seem bright.. دنبال نگاه ها نرو، ممکنه فريبت بدن دنبال ثروت نرو چون حتي ثروت هم يه روزي نا پديد ميشه دنبال کسي برو که باعث ميشه لبخند بزني چون فقط يه لبخنده که ميتونه باعث بشه يه روز خيلي تاريک، کاملا روشن به نظر بياد برای ادام...

ادامه مطلب