کرمان

پیامک کرمانی

پیامک کرمانی

پیامک کرمانی پیامک کرمانی امروز براتون میخواییم پیامک های کرمونی هارو براتون بزارم هم بالحجشون اشنابشین هم جالبه پیامک کرمانی : اگه تونستین این اس ام اس بخونی کرمونی اصیل: ماشو گلکارو میشناسیش؟؟ اومده وشم بون دویی کرده بود ، مردکه قرومساق گرفته یه جلی خود یه ممدو گلی لچونده ورکوت یه تا أنارسو،حالو همو جا اوب وامسته، أا تو اتاقوم مث یه قلمپی زده ولرد داره ااا میچکه رامیبری؟ تو دماغا پدرش ، چل تمنم میخا، منم به جا پولش میشاشم وشش، اسم خودشم گ...

ادامه مطلب